A Dieu

A Dieu is een afdeling van de AVGG, die ontmoetingen organiseert voor geadopteerden. Deze ontmoetingen worden georganiseerd rondom een actueel thema of gewoon voor de gezelligheid.

Houd deze pagina in de gaten, want wij hopen deze binnenkort uit te breiden met o.a. foto's van eerdere bijeenkomsten!

Over de naam A Dieu

'A Dieu' gebruiken wij vaak als 'tot ziens,' maar heeft ook de diepere betekenis 'Gode bevolen' of 'Ga met God', een wens waarmee je iemand Gods bescherming toewenst.

Geplande bijeenkomsten
- A Dieu jongerenbijeenkomst, zaterdag 2 april 2016.
Locatie: Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.
- A Dieu bijeenkomst, zaterdag 21 mei 2016.
(aanvullende informatie volgt)

Afgelopen bijeenkomst
- A Dieu Nieuwjaarsbijeenkomst, vrijdagavond 29 januari 2016.

Activiteiten worden zoveel mogelijk door de leden georganiseerd. Heb je een idee voor een leuke activiteit? Laat het weten aan de commissie.

Over het lidmaatschap

Om er voor te zorgen dat de A Dieu avonden alleen bezocht worden door geadopteerden uit de gereformeerde gezindte zijn we gaan werken met een lidmaatschap. Ben je thuiswonend en zijn je ouder(s) lid van de AVGG? Dan ben je automatisch lid.

Zijn je ouders geen lid en ben je tussen de 15 en 17 jaar? Dan kun je junior lid worden van de AVGG! (Juniorleden hebben geen stemrecht op AVGG vergaderingen)

Bezoek je de avonden en ben je 18 jaar of ouder en woon je niet meer bij je ouder(s)? Dan kun je volwassen lid worden van de AVGG.

Uiteraard blijft je vriend, vriendin, echtgeno(o)t(e) van harte welkom op de A Dieu avonden! 

Over de commissie A Dieu

De commissie A Dieu bestaat momenteel uit de volgende personen:
 
Jan-Willem van der Giessen
1e voorzitter
078-6812404

Jorieke Reijersen van Buuren
Secretaris
0113-751211
adieu@avgg.nl 

Ramon Burger
2e voorzitter
0184-634930

Albert de Bruin
Penningmeester
055-5424901
penningmeesteradieu@avgg.nl

Arco Middelkoop
06-20269465

Vertrouwenspersoon:
Dhr. P.L. (Peter) Hoogendijk
06-33100391 
vertrouwenspersoon@avgg.nl
 

Heb je vragen over A Dieu, of ideeën voor de A Dieu bijeenkomsten? Neem dan contact op met een van de commissieleden, spreek ons aan op een A Dieu bijeenkomst of mail naar adieu@avgg.nl.