A Dieu

A Dieu is een afdeling van de AVGG, die ontmoetingen organiseert voor geadopteerden. Deze ontmoetingen worden georganiseerd rondom een actueel thema of gewoon voor de gezelligheid. Activiteiten worden zoveel mogelijk door de leden georganiseerd. Heb je een idee voor een leuke activiteit? Laat het weten aan het bestuur. 

Over de naam A Dieu

'A Dieu' gebruiken wij vaak als 'tot ziens,' maar heeft ook de diepere betekenis 'Gode bevolen' of 'Ga met God', een wens waarmee je iemand Gods bescherming toewenst.

Over het lidmaatschap

Om er voor te zorgen dat de A Dieu avonden alleen bezocht worden door geadopteerden uit de gereformeerde gezindte zijn we gaan werken met een lidmaatschap. Ben je thuiswonend en zijn je ouder(s) lid van de AVGG? Dan ben je automatisch lid.

Zijn je ouders geen lid en ben je tussen de 15 en 17 jaar? Dan kun je junior lid worden van de AVGG! (Juniorleden hebben geen stemrecht op AVGG vergaderingen)

Bezoek je de avonden en ben je 18 jaar of ouder en woon je niet meer bij je ouder(s)? Dan kun je volwassen lid worden van de AVGG.

Uiteraard blijft je vriend, vriendin, echtgeno(o)t(e) van harte welkom op de A Dieu avonden! 

Contactpersoon A Dieu

 
Jan-Willem van der Giessen
1e voorzitter
078-6812404

Vertrouwenspersoon:

Dhr. P.L. (Peter) Hoogendijk
06-33100391 
vertrouwenspersoon@avgg.nl
 

Heb je vragen over A Dieu, of ideeën voor de A Dieu bijeenkomsten? Neem dan contact op met een Jan-Willem of stuur een mail naar adieu@avgg.nl.