Landelijke bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert de AVGG een bijeenkomst voor alle belangstellenden uit het hele land. Adoptieouder, aspirant-adoptieouder, geadopteerde, grootouder, of belangstellende? U bent van harte welkom (dit geldt ook voor niet-leden)!
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Driestar Educatief,  Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD te Gouda (route of routeplanner).

De Voorjaarsvergadering is dit jaar gehouden op 1 april. Wij nodigen u nu alvast uit voor de Najaarsvergadering die dit jaar gehouden zal worden op D.V. zaterdag 4 november. De agenda voor deze middag is als volgt:

 1. Opening door voorzitter Johan de Graaf 
 2. Notulen van de najaarsvergadering van 1 april 2017 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 4. Bestuursverkiezingen
 5. Rondvraag 
 6. Lezing door mevrouw Gera Ter Meulen over het onderwerp 'vroegkinderlijk trauma':  Gera ter Meulen heeft het Kennisbureau ter Meulen opgericht, nadat Stichting ADOC - Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg per januari 2017 de werkzaamheden heeft gestopt. Gera ter Meulen was sinds 2008 de coördinator van het ADOC.
 7. Pauze (met mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van vragen
 8. Bespreking van de vragen 
 9. Uitslag bestuursverkiezing
 10. Kinderen zingen voorin de zaal 
 11. Sluiting door de tweede voorzitter Martin van Dam Met een collecte voor de commissie A Dieu 


Terugblikken landelijke bijeenkomsten

Landelijke bijeenkomsten kunt u nog eens nalezen en naluisteren via de volgende links:
Voorjaarsbijeenkomst 2017 met ds. J. van Amstel, emiritus predikant CKG, over het onderwerp adoptie: onder je kruis vandaan lopen?’
Voorjaarsbijeenkomst 2016 met de heer Casper van Dorp over het onderwerp ‘Mijn persoonlijke zoektocht naar identiteit’
Najaarsbijeenkomst 2015
met de heer R. Bruggemans over het onderwerp De kracht van adoptie
Voorjaarsbijeenkomst 2015
met ds. J.C. den Ouden uit Opheusden over het onderwerp Gods voorzienigheid met betrekking tot adoptie.
Najaarsbijeenkomst 2014 met Macky Hupkens, directeur internationale zaken en communicatie van de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) over het onderwerp: 'Hoe voorkom je corruptie en kinderhandel bij adoptie?'
Voorjaarsbijeenkomst 2014, met Danny van der Maas: www.tinyurl.com/voorjaarsbijeenkomst2014
Najaarsbijeenkomst 2013, thema Onderwijs: www.tinyurl.com/najaarsvergadering2013