Regiobijeenkomsten

Op de regiobijeenkomsten kunnen (aspirant)adoptieouders ervaringen uitwisselen met andere (aspirant)adoptieouders uit de regio. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de AVGG.

De volgende regiobijeenkomsten staan gepland:

Capelle a/d IJssel

Datum: D.V. maandag 25 september 2017
Locatie: Eben Haezerschool, Duikerlaan 402 te Capelle aan den IJssel
Onderwerp: Op reis naar India, het land van onze dochters
Spreker: Ineke Goedegebuure
Zaal open: 19:45 uur
Aanvang: 20:00 uur
Sluiting: 22.00 uur

Datum volgende bijeenkomst: 29 januari 2018

Apeldoorn
Datum: D.V. 19 september 2017
Locatie: zaal Gereformeerde Gemeente, Graaf van Lijndenlaan 9
Onderwerp: Reisverslag fam. Hendriksen naar de Fillipijnen
Spreker: n.v.t.
Aanvang: 20:00 uur
Zaal open vanaf: 19:45 uur    

Data volgende vergaderingen: 30 januari en 29 mei 2018 
 
Regio Zeeland
Datum: 25 september 2017
Locatie: Tholen, zaal Gereformeerde Gemeente
Onderwerp: Reisverslag Zuid-Afrika
Sprekers: André en Daniëlle van der Sluijs
Aanvang: 19:45 uur
Zaal open vanaf: 19.30